Náhradní díly na motorky, čtyřkolky, skůtry, automobily

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky společnosti OULEHLA motor parts s.r.o. (dále prodávající) jsou závazné pro všechny smluvní strany a řídí se Obchodním zákoníkem, a to i v případě, že kupující není podnikatelem.

Nabídky a ceny

S ohledem na pohyb kurzů a změny cen dodavatelů v kterémkoliv období roku si prodávající vyhrazuje právo na změny cen. V tomto případě je prodávající povinen informovat o této změně kupujícího a uzavřít s ním novou smlouvu.

Veškeré údaje uváděné na stránkách www.oulehla.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení za strany provozovatele (prodávajícího), veškeré obrázky zboží jsou pouze ilustrační.

Platební podmínky

Zboží je kupujícímu zasláno na dobírku, pokud není smluvně dohodnuto jinak.

Na Slovensko je zboží zasíláno na dobírku, výběr platby zajišťuje přepravní společnost platným kurzem Kč/EUR.

Dodací podmínky

Objednávku lze uplatnit osobně, telefonicky nebo elektronicky, podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními, dodacími a platebními podmínkami prodávajícího.

Kupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky. Prodávající se zavazuje osobní údaje a všechny další získané informace uložit ve své databázi, kde budou chráněny před zneužitím a budou použity pouze a výhradně pro obchodní činnost prodávajícího.

Prodávající je povinen do 24 hod. informovat kupujícího o dostupnosti objednaného zboží, pokud nelze zboží dodat do 24 hod.

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat, zda není obal zásilky nijak poškozen. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození a zásilka se bude reklamovat přímo u přepravce. Později nelze transportní škody uplatňovat.

Zboží je možné zaslat i do ostatních zemí po předchozí domluvě, výše poštovného je individuální. Na dobírku zasíláme pouze po České a Slovenské republice přepravní společností PPL, u ostatních zemí akceptujeme pouze platbu předem.

Vrácení a výměna

Vrácení / výměna výrobků a zboží, které si kupující špatně objednal, je možné pouze po předchozí telefonické domluvě s prodávajícím, a to maximálně ve lhůtě 10 dnů od vystavení faktury.

Vrátit lze pouze zboží, které má prodávající běžně skladem - nestandartní výrobky a zboží (např. náhradní díly pro starší ročníky motocyklů, zakázková výroba, díly pouze na objednávku apod.), které bylo dodáno výhradně pro potřeby specifického požadavku kupujícího nelze vrátit.

Vrácené zboží kupující zašle zpět prodávajícímu pouze bez dobírky na jeho zasílací adresu.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní, bez známek používání, opotřebení nebo znehodnocení a v původním obalu, musí být schopné dalšího prodeje.

Při vrácení zboží je nutné vrátit také veškeré doklady, jako je faktura, daňový doklad atd.

Reklamace

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zakoupeného zboží prokazuje kupující původ fakturou, účtenkou (dodacím listem) popř. záručním listem. Pro tyto účely je kupující povinen si tyto doklady po dobu záruční lhůty uschovat.

Musíte si uvědomit, že kupujete závodní komponenty, které mají podle způsobu použití omezenou životnost.

Kupující je také povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách na zboží, stejně jako o chybějícím množství nebo chybné dodávce do 2 dnů informovat prodávajícího, včetně čísla faktury , kterou bylo zboží zasláno.

Nárok na reklamaci nevzniká, pokud je kupující v prodlení v plnění svých povinností, úhrad za zboží, včasná kontrola zásilky.

Všechny dodávané technické náhradní díly jsou určeny k montáži a instalaci oborným servisem. V případě neodborné montáže samotným zákazníkem nebo firmou, která není pro tuto činnost oprávněná, zaniká jakákoliv záruka bez vyjímky.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu/používání výrobku a zboží, z funkčních vlastností, škod z neodborného používání a zacházení se zbožím, ze škod vzniklých používáním zboží za jiným účelem, než pro který je určeno, stejně jako ze škod způsobených chybnou manipulací a nevhodným skladováním - na vady tohoto původu se nevztahuje ani neposkytuje žádná záruka.

Místem posouzení reklamace je sídlo prodávajícího - v případě nutnosti posouzení vady přímo výrobcem si prodávající vyhrazuje právo an odeslání zboží na adresu výrobce/dodavatel k posouzení.

Prodávající si vyhrazuje právo vyžádání dílů kompletu, ve kterém bylo zboží používáno a na které/ nebo které mohly mít vliv na funkčnost zboží dodané prodávajícím. Kupující je povinen mu tyto díly bez odkladu poskytnout.

Prodávající si vyhrazuje právo neuznání reklamace v případě, že reklamace nebyla provedena včas, v případě reklamace vady, která nepochybně neexistovala v okamžiku převzetí zboží kupujícím, v případě mechanického poškození zboží kupujícím a v případě nedodání požadovaných dílů kompletu, které měly vliv na funkčnost reklamovaného zboží.

Reklamační řízení se řídí platnými právními úpravami - doba na vyřízení reklamace se počítá až od doručení zboží a dílů kompletu, který měly vliv na zboží do sídla prodávajícího.

Do reklamačního zboží bude přijato zboží v přiměřeném čistém stavu, neodporujícím obecným zásadám hygieny.

Reklamované zboží kupující doručí zpět prodávajícímu pouze bez dobírky na zasílací adresu prodávajícího.

Prodávající nehradí náklady vzniklé s dopravou reklamovaného zboží do sídla prodávajícího a zpět kupujícímu.

Při neoprávněné reklamaci ( nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo bude-li se jednat o závadu nespadající do záruk) bude prodávající požadovat úhradu nákladů vzniklých s posouzením reklamace.

Je-zboží zlevněno pro jakoukoliv vadu, na tuto vadu se nevztahuje záruka.

V případě obdržení poškozené zásilky během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího, a poskytnout případné důkazy o poškození, aby mohlo být započato reklamační řízení s přepravcem a mohly být dodrženy jeho reklamační podmínky.


 • Výbrusy, přelisování vložek, honování a začištění kanálů válců
 • Opravy nikasilů ve špičkové kvalitě, lapování nikasilů
 • Přelisování ojnic a vyvážení klikových hřídelů
 • Proměření válců, výběr vhodného průměru pístní sady
 • Výměna vybraných válců za již opravené = zkrácení doby opravy
 • Výměna nikasilu za litinovou vložku, pískování dílů
 • Broušení ventilů, sedel a opravy motorů
 • Rovnání čel válců i hlav
 • Najdeme Vám výrobek podle rozměrů původního dílu
 • Vybraný díl Vám vyfotíme ikona_foto
 • Dodání zboží do 24.hod i na Slovensko
 • Dodání zboží i v sobotu v ČR
 • Objednávky uplatněné do 14.45 hod. zašleme ještě dnes !
 • Osobní odběr v sídle firmy Po-Čt 8-16 hod., Pá 8-15 hod.
 • Roční věrnostní slevy, větší odběr zboží = vyšší sleva po celý rok
 • Základní velkoobchodní sleva bez nutnosti minimálního odběru
 • Možnost vrácení, výměny objednaného skladového dílu do 14 dní
 • Doprava po ČR zdarma od hodnoty zboží 2000Kč pro maloobchod
 • Doprava po ČR zdarma od hodnoty zboží 5000Kč pro velkoobchod
Rychlý kontakt
OULEHLA motor parts s.r.o. Mobil 1: (+420) 737 017 234
Stádlo 121 Mobil 2: (+420) 602 732 488
783 13 Štěpánov Email: oulehla@oulehla.cz
Sledovat zásilku PPL Najdete nás na Facebooku Najdete nás i na Facebooku